PL | EN | RU

O SPÓŁCE

fundusz
private equity
i venture capital

RUNICOM JEST FUNDUSZEM TYPU PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL INWESTUJĄCYM W IT, INTERNET, MOBILE, E-COMMERCE oraz usługi finansowe.

Wiodącym akcjonariuszem RUNICOM S.A. jest Grupa Kapitałowa
PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Akcje RUNICOM S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


aktualności
30
sierpnia 2016

Przychody ze sprzedaży M4B S.A. w pierwszym półroczu wyniosły 6.513.323,90 zł.

W II kwartale 2016 roku przychody ze sprzedaży M4B S.A. wyniosły 4.311.499,72 zł, co w porównaniu do tego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 577,37%. Wzrost przychodów był efektem podpisania i realizacji kilku projektów wdrożeniowych.

W II kwartale 2016 roku spółka wypracowała zysk w wysokości 1.954.830,43 zł.

Podstawową działalności M4B S.A. jest dostarczanie kompleksowych usług i produktów w zakresie Digital Signage, czyli branży, która wykorzystuje cyfrowe nośniki do przekazu informacyjno-reklamowego.

M4B swoje usługi opiera o platformę digital signage WAVE Multimedia Everywhere, której jest producentem. W ciągu kilku ostatnich lat rozwiązania tego typu stały się obecne w Polsce jako nowoczesne narzędzie marketingowe, a M4B uczestniczyła w największych instalacjach.

M4B S.A. jest spółką zorientowaną na kompleksową obsługę projektów digital signage, począwszy od strategii wykorzystania nośników i opracowania modelu biznesowego, poprzez planowanie i dobór komponentów, dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie i opracowanie treści multimedialnych, kończąc na wsparciu przy eksploatacji (także świadczeniu serwisu SLA) oraz zarządzaniu i produkcji treści multimedialnych.

Wyróżniającą cechą M4B S.A. jest możliwość dowolnego dostosowania rozwiązania do wymagań klientów – gotowe rozwiązanie oferuje szerokie możliwości parametryzacji, zaś posiadanie przez M4B S.A. autorskich praw majątkowych umożliwia ingerencję w rozwiązanie wykraczające poza parametryzację i budowanie rozwiązań komplementarnych.

Akcje M4B S.A. są przedmiotem alterantywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect).

 

Więcej informacji w raporcie M4B S.A.


 
18
sierpnia 2016

W I półroczu 2016 roku skonsolidowane przychody MGM Systems S.A. wyniosły 3.417.009,69 zł.

Działalność operacyjna MGM Systems S.A. prowadzona jest w sposób zrównoważony. Spółka uzyskuje przychody zarówno z tytułu świadczenia usług jak i sprzedaży sprzętu informatycznego.

MGM Systems S.A. w I półroczu prowadziła działania związane z realizacją dotychczas pozyskanych kontraktów oraz kontynuowała negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m.in. z branży budowlanej, konsultingowej, finansowej i automotive.

W II kwartale 2016 r. Spółka rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT – serwery, macierze, realizowała kolejne etapy umów związanych z budową systemów B2B dla swoich klientów, prowadziła dialog techniczny za zainteresowanymi podmiotami publicznymi.

MGM Systems S.A. to spółka działająca w branży IT, świadcząca usługi doradcze w zakresie m. in. zarządzania finansami, logistyki, zarządzania i optymalizacją procesów produkcyjnych, zarządzania jakością wyrobów i usług. Ponadto spółka oferuje rozwiązania IT z zakresu integracji systemów informatycznych, implementacji systemów wysokiej dostępności i wydajności, zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów IT, modelowania optymalizacji infrastruktury, monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, oraz zapewnia klientom nadzór, utrzymanie i konserwację zasobów systemowych.

Runicom S.A. pośrednio poprzez Runicom Capital (Cyprus) Ltd. posiada 110.000 akcji spółki stanowiących 3,90% w kapitale zakładowym.

Akcje MGM Systems S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 

Więcej inforamcji w raporcie MGM Systems