PL | EN | RU

O SPÓŁCE

fundusz
private equity
i venture capital

RUNICOM JEST FUNDUSZEM TYPU PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL INWESTUJĄCYM W IT, INTERNET, MOBILE, E-COMMERCE oraz usługi finansowe.

Wiodącym akcjonariuszem RUNICOM S.A. jest Grupa Kapitałowa
PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Akcje RUNICOM S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


aktualności
15
listopada 2017

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach wyniosły 6.577.576,00 zł.

W trzecim kwartale Netwise S.A. skupiała się na realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu CRM rozpoczętych jeszcze w poprzednich kwartałach 2017 roku. Jednocześnie aktywnie pozyskiwała kolejnych Klientów zainteresowanych wdrożeniami platformy Microsoft Dynamics CRM.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6.876.733,78 zł, co stanowi wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku w którym wyniosły one 6.577.576,00 zł.

Po trzecim kwartale 2017 spółka zanotowała zysk netto w wysokości 649.914,06 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku spółka odnotowała stratę na poziomie 11.204,02 zł. Na poprawę wyniku wpłynęło głównie obniżenie kosztów usług obcych jak również opisany wyżej wzrost przychodów.

Netwise S.A. jest liderem na rynku wdrożeń platform biznesowych (CRM/xRM) w Polsce. Spółka oferuje usługi zarówno z zakresu wdrożeń jak i konsultacji związanych z systemami CRM (Customer Relationship Management).

Ponadto Netwise S.A. dostarcza kompleksowego wsparcia w ramach IT Governance, dotyczącego wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych w audytowanych i zarządzanych przez Netwise S.A. przedsiębiorstwach.

Spółka opiera się na platformie Microsoft Dynamics CRM i technologiach Microsoft (m.in. Exchange Server, Microsoft SharePoint Server), a także systemach wspierające biznes xRM (eXtended Relationship Management), zapewniając także outsourcing tych systemów.

Netwise S.A. zapewnia klientom nieposiadającym odpowiedniej infrastruktury IT, lub chcącym uniknąć inwestycji w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury IT, rozwiązania cloud computing oparte na modelu SaaS (Software-as-as-Service) oraz S+S (Software + Services).

Spółka wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań.

Netwise S.A. jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM. Spółka zdobyła wiele nagród, za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce, w listopadzie 2016 roku ponownie otrzymała tytuł Partner of the Year, podobnie jak w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. W 2015 roku została wyróżniona najbardziej prestiżowym globalnym tytułem przyznawanym najlepszym partnerom Microsoft w zakresie CRM - Inner Circle. Otrzymała również nagrodę Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2015. Reseller of the Year to najwyższe wyróżnienie dla partnerów Microsoft Dynamics i przyznane po raz pierwszy integratorowi z Polski. W 2016 roku Netwise S.A. jako jedyny w regionie CEE partner Microsoft osiągnął najwyższą możliwą kompetencję w zakresie implementacji produktów chmurowych: Microsoft GOLD Cloud Customer Relationship Management.

Runicom S.A. poprzez podmiot zależny Runicom Capital (Cyprus) Ltd. posiada 289.500 akcji Netwise S.A., które stanowią 28,44% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Więcej informacji w

raporcie Netwise S.A

.


 
07
września 2017

Do nowego Zarządu Netwise S.A. powołani zostali specjaliści z bogatym doświadczeniem na rynku kapitałowym oraz w operacyjnym zakresie działania spółki.

Rada Nadzorcza Netwise S.A. w dniu 6 września 2017 roku odwołała Panią Justynę Zygadło z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pani Justyna Zygadło w dalszym ciągu będzie pełniła funkcję Dyrektora ds. kontrolingu finansowego w Spółce.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sobczaka oraz do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Krystiana Hatała.

Pan Wojciech Sobczak od samego początku kariery zawodowej związany był z rynkiem kapitałowym. Pierwsze kilkanaście lat kariery zawodowej realizował w obszarze bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej pracując w banku PKO BP i w BDM PKO BP. Od 2007 roku zasiada w zarządach wielu spółek akcyjnych notowanych na GPW. Doświadczenie zawodowe zdobywał uczestnicząc do dziś w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Do tej pory prowadzi własną firmę doradztwa strategicznego działającą w obszarach CF i M&A.

Pan Krystian Hatała karierę zawodową rozpoczął jako Konsultant w firmie doradczej LeanQTeam, gdzie zajmował się doradztwem oraz prowadzeniem projektów w obszarze doskonalenia i optymalizacji procesów technologicznych, logistycznych, produkcyjnych i usługowych w branżach FMCG, przemysłu elektromaszynowego, chemii i farmacji. Równolegle w latach 2008 - 2010 doskonalił warsztat prowadząc zajęcia z zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Kolejno od 2010 r. przez kilka lat związany był z branżą telekomunikacyjną. W Polkomtel S.A. w roli Kierownika Projektu odpowiedzialny był za optymalizację procesów i wdrożenie systemu CRM w obszarze B2B przedsiębiorstwa. W Polkomtel S.A. przeprowadził również z sukcesem wdrożenie norm ISO 9001:2008 dotyczących systemu zarządzania sprzedażą produktów i usług telekomunikacyjnych. W 2013 r. objął rolę Kierownika Zespołu Projektów Strategicznych w firmie NOM Sp. z o.o. będącej częścią grupy Exatel, gdzie odpowiedzialny był za restrukturyzację organizacji, przygotowanie jej do procesu due dilligence, wdrożenie strategii w obszarze zmian organizacyjnych i poprawy procesów. Ponadto prowadził projekty strategiczne we współpracy ze spółkami grupy kapitałowej PGE, zajmował się wdrożeniem nowych produktów i usług.
Od września 2014 r. jest związany z Netwise S.A., gdzie początkowo sprawował rolę Kierownika Zespołu w obszarze wdrażania rozwiązań klasy CRM u nowych klientów, odpowiadając również za pozyskanie klientów korporacyjnych. Ostatnio w funkcji Dyrektora Delivery Netwise S.A. był odpowiedzialny za rozwój struktur w obszarze wdrożeń, budowanie kompetencji biznesowych i analitycznych, nadzór prac zespołów projektowych oraz odpowiedzialnych za utrzymanie i współpracę z klientami.

Netwise S.A. jest liderem na rynku wdrożeń platform biznesowych (CRM/xRM) w Polsce. Spółka oferuje usługi zarówno z zakresu wdrożeń jak i konsultacji związanych z systemami CRM (Customer Relationship Management).

Ponadto Netwise S.A. dostarcza kompleksowego wsparcia w ramach IT Governance, dotyczącego wszystkich technologii informatycznych wykorzystywanych w audytowanych i zarządzanych przez Netwise S.A. przedsiębiorstwach.

Spółka opiera się na platformie Microsoft Dynamics CRM i technologiach Microsoft (m.in. Exchange Server, Microsoft SharePoint Server), a także systemach wspierające biznes xRM (eXtended Relationship Management), zapewniając także outsourcing tych systemów.

Netwise S.A. zapewnia klientom nieposiadającym odpowiedniej infrastruktury IT, lub chcącym uniknąć inwestycji w rozbudowę i utrzymanie infrastruktury IT, rozwiązania cloud computing oparte na modelu SaaS (Software-as-as-Service) oraz S+S (Software + Services).

Spółka wspiera klientów także poprzez zapewnienie, rozwinięcie i utrzymanie systemów informatycznych wspierających biznes. W skład takiego outsourcingu IT dla klientów zalicza się m.in. zarządzanie infrastrukturą programowo-sprzętową, zdalne zarządzanie systemami czy projektowanie architektury nowych rozwiązań.

Netwise S.A. jest niekwestionowanym liderem wdrożeń platform biznesowych opartych o Microsoft Dynamics CRM. Spółka zdobyła wiele nagród, za jakość wdrożeń i za pozycję na rynku w Polsce, w listopadzie 2016 roku ponownie otrzymała tytuł Partner of the Year, podobnie jak w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. W 2015 roku została wyróżniona najbardziej prestiżowym globalnym tytułem przyznawanym najlepszym partnerom Microsoft w zakresie CRM - Inner Circle. Otrzymała również nagrodę Microsoft Dynamics Reseller of the Year 2015. Reseller of the Year to najwyższe wyróżnienie dla partnerów Microsoft Dynamics i przyznane po raz pierwszy integratorowi z Polski. W 2016 roku Netwise S.A. jako jedyny w regionie CEE partner Microsoft osiągnął najwyższą możliwą kompetencję w zakresie implementacji produktów chmurowych: Microsoft GOLD Cloud Customer Relationship Management.

Runicom S.A. poprzez podmiot zależny Runicom Capital (Cyprus) Ltd. posiada 289.500 akcji Netwise S.A., które stanowią 28,44% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Więcej -

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=112286